Política de privacitat

 

En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres clients i com els utilitzem. En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels clients. Com a client has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la privadesa: Mai vam sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.

Mai compartim informació personal dels nostres clients amb ningú, excepte per complir amb la llei. Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als clients que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els clients decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

“Pòster Barcelona” ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Principis que aplicarem a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres clients per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a “Pòster Barcelona” procedeixen dels formularis de venda i / o contacte que tenim al nostre web.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en “Pòster Barcelona” estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Sol·licitar la seva rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. “Pòster Barcelona” deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment

Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En facilitar la informació per a la realització d’una comanda, el client dóna el seu consentiment exprés perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per “Pòster Barcelona” només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Formulari de venda: El client disposa de diferents formularis de compra i / o contacte subjectes a les condicions de contractació especificades per a cada producte o servei on se li requeriran dades de contacte i de pagament com: Nom, cognoms, correu electrònic i dades d’enviament . Les dades de pagament seran recollides i gestionats per la passarel·la de pagaments utilitzats per la web.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador del client quan navega en aquesta web que detallem a la política de cockies.

Per gestionar les xarxes socials. “Pòster Barcelona” pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de “Pòster Barcelona”, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament pel client de “Pòster Barcelona”. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de “Pòster Barcelona”. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, “Pòster Barcelona” amb domicili C / Bonaire, 7 25004 Lleida, serà responsable del tractament de les dades corresponents a clients.

“Pòster Barcelona”, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar al client, ni ho farà en el futur.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Mentre es mantingui la relació mercantil.

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, “Pòster Barcelona”, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a “Pòster Barcelona” a analitzar l’ús que fan els clients del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de “Pòster Barcelona” (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: ProfesionalHosting.com tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a “Pòster Barcelona”.

Més informació a: https://profesionalhosting.com

E-mail màrqueting: “MailRelay”. Més informació a: https://mailrelay.com/es/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a “Pòster Barcelona”.

Navegació

En navegar per: https://posterbarcelona.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar el client. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels clients al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base de clients en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

“Pòster Barcelona” es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels clients, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i client web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, “Pòster Barcelona” s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-“Pòster Barcelona”, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a client, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis, exonerant a “Pòster Barcelona”, de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els clients garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. El client accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de venda.

Acceptació i consentiment

El client declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de “Pòster Barcelona” en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a “Pòster Barcelona” en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

“Pòster Barcelona” es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, “Pòster Barcelona” anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, “Pòster Barcelona” no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats pel client. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, el client té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, “Pòster Barcelona” es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Responsable del tractament de les dades personals

Identitat del Responsable: “Pòster Barcelona”

Nom comercial: “Pòster Barcelona”

Direcció: C / Bonaire, 7 25004 Lleida

URL de Contacte: https://posterbarcelona.com

Activitat: Venda de pòsters amb llum.

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Clients”.

Per al tractament de dades dels nostres clients, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

Anar a: “INICI”

 

 

 

Document revisat el 2018.05.21.

0
    0
    La Teva Cistella
    Your cart is empty